Managed IT services - tsb-data.dk

Tidligere handlede outsourcing først og fremmest om at reducere omkostningerne.
Men i dag har virksomheder behov for mere end det. Det handler om outsourving af ansvaret for en række processer.